Вінницький медичний коледж

Вінницький медичний коледж

В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне… Докладніше...
Сучасна база теоретичного навчання

Сучасна база теоретичного навчання

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової… Докладніше...
Практична підготовка

Практична підготовка

Практичне навчання починається з першого курсу. До послуг студентів 112 кабінетів та лабораторій, а також… Докладніше...
Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан… Докладніше...
1 2 3 4

Пошук

ОГОЛОШЕННЯ

 

Запрошуємо на 

урочисті заходи з нагоди відкриття пам’ятного знака медичним працівникам - учасникам Революції гідності та антитерористичної операції, що відбудуться 19 червня 2019  о 10,00

біля Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного
м. Вінниця, вул. Пирогова, 57
(зупинка "Мед. університет", район ринку "Урожай")

Адреса, телефони

 

contact

21037 м.Вінниця,
вул. Пирогова, 57

+38 0432 53 31 45

+38 0432 61 15 53

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Оцените материал
(1 Голосовать)

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін - одна з провідних у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного, її викладачі створюють фундамент для подальшого вивчення клінічних дисциплін, була організована в 1996 році. З 2011 року головою циклової комісії є викладач медичної інформатики, спеціаліст вищої категорії Родюк Тамара Леонідівна.
На цикловій комісії працює 21 співробітник, серед яких – 6 викладачів вищої категорії та викладачів-методистів: Годлевська Г.В., Наумова В.М., Немировська М.С., Новіцкий О.М., Погоріла Л.Ю., Сурсаєва І.С.; 8 викладачів вищої категорії: Бронюк О.Я., Лукашенко М.В., Настюк Т.М., Родюк Т.Л,. Свідрук Т.А., Тищенко І.В., Челідзе Ю.В., Черчик Н.Л.; 2 викладачі І категорії Без’язична І.В., Тихолаз Ю.В.; 4 лаборанти: Коробко Ю.М., Кузь А.Д., Омелянчук Л. С., Хитра І.В.; та 1 оператор комп’ютерного набору Бойчук Н.М.

65

 На ЦК проходять навчання студенти 1-3 курсів з дисциплін:
‒ анатомія і фізіологія;
‒ патоморфологія та патофізіологія;
‒ основи фармакології;
‒ фармакологія та медична рецептура;
‒ біологія, медична біологія;
‒ екологія;
‒ медична генетика;
‒ основи біологічної фізики та медична апаратура;
‒ основи медичної інформатики, інформатика;
‒ основи загальної і медичної психології;
‒ основи психології та міжособове спілкування;
‒ основи латинської мови з медичною термінологією.
Викладачі циклу працюють над науково-методичною проблемою «Використання сучасних можливостей інформаційних технологій для покращення засвоєння знань студентами коледжу предметів природничо-наукового циклу».
На циклі працюють гуртки: «Біологія з основами екології» Черчик Н.Л., Без'язична І.В. «Латинська мова» Немировська М.С., «Фармакологія» Наумова В.М., «Анатомія і фізіологія».
Викладачі циклової комісії займаються видавничою діяльністю, науковою роботою, мають друковані статті:
- Основи біологічної фізики і медична апаратура: навч. посіб. / Т.А. Свідрук. – К.: ВСВ «Медицина»;
- Збірник практичних робіт з інформатики: навч. посібн. - Т.А. Свідрук,
Т.Л. Родюк;
- Навчально-практичний посібник з психіатрії. Навчальний посібник з педіатрії в модулях ч. 1, ч. 2 – співавтор Тищенко І.В.;
- Посібник з предмету «Анотомія. Фізіологія». Тестові завдання для контролю знань.Методичні рекомендації «Анатомія м’язової системи в малюнках і схемах» - Погоріла Л.Ю.;
- Посібник для перевірки знань студентів з предмету Анатомія людини, розділ «Остеологія», Тихолаз Ю.В.;
- Лінія серця: тренінг емоційної сфери, Лукашенко М.В.;
- Основи медичної інформатики: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Стоматологія ортопедична», Родюк Т.Л.;
- Атласи з анатомії: «Опорно-руховий апарат», Годлевська Г.В.,
Погоріла Л.Ю.; «Серцево-судинна система», Годлевська Г.В.; «Анатомія спинного і головного мозку», Погоріла Л.Ю.; «Органи чуття», Челідзе Ю.В.;
- Зошит з латинської мови для самостійної роботи студентів медсестринського відділення, Немировська М.С., Харитонова О.О.;
- Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп / [В.М.Мороз, М.В.Йолтухівський, І.В.Тищенко та ін.]. // Нейрофізіологія. – 2016. Організація просторово-часових параметрів ходьби з одночасним виконанням додаткового когнітивного завдання у жінок підліткового, юного та середнього віку / [В.M.Мороз, М.В.Йолтухівський, І.В.Тищенко та ін.]. // Biomedicalandbiosocialanthropology. – 2015;
- Деякі аспекти проблеми формування професійного мислення майбутніх фельдшерів./ І.С.Сурсаєва // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільский, 2016. Формування професійного мислення майбутніх фельдшерів: історичний аналіз / І.С. Сурсаєва // Zbiόrartykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej „Pedagogika. Wspόłczesne tendencje w nauce i edukacji” – Warszawa. Wydawca. Sp.zo.o. „Diamond trading tour”, 2016.Психологічні засади категорії професійного мислення майбутнього фельдшера / І.С. Сурсаєва // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. – 2015. Professional thsnking of future medical assistants in the College of Medicine diagnostic steps / Сурсаева И.С/ International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education // International Scientific Review № 3 (13) / XI International Science Conference 2016.
Беруть активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, обласних та регіональних методичних об’єднаннях, виставках технічної творчості,зокрема:
- VI Конгрес Українського товариства нейронаук, Інституті фізіології імені О.О.Богомольця та ін. – Тищенко І.В.
- XXXVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень», Чернівці. XIIІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». м. Вінниця, - Сурсаєва І.С.
- Міжнародна науково–практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті», Одеська громадська організація «Південна фундація медицини»; Всеукраїнська науково–практична конференція «Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення»; ВНМУ ім. М.І Пирогова, Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К Заболотного -Наумова В.М.
- Міжнародна науково–практична конференція «Інперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу», КНПУ ім. М.П. Драгоманова; круглий стіл, філософські читання «Глобалізаційний контекст комунікацій в умовах інформаційного суспільства», КВНАУ- Лукашенко М.В.
- ІІ міжнародної науково-практичної конференція «Теорія і практика освіти в сучасному світі», Миколаїв - Челідзе Ю.В.
Черчик Н.Л. є головою обласного методичного об єднання викладачів хімії та біології. Родюк Т.Л. та Черчик Н.Л. постійно є членами оргкомітету обласних олімпіад серед студентів технікумів та коледжів.
Передають свій досвід іншим викладачам, проводячи відкриті заняття та майстер-класи:
- Використання традиційних та інноваційних методик при вивченні медичної термінології на заняттях з латинської мови, майстер-клас Бронюк О.Я.;
- Застосування активних методів навчання, як складова інтерактивних технологій на заняттях з фармакології, майстер-клас Наумова В.М.
- Науково-практична конференція викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ р.а. Вінницької області на тему: «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи»,
Родюк Т.Л., Годлевська Г.В., Погоріла Л.Ю., Тишенко І.В., Свідрук Т.А., Лукашенко М.В., Коробко Ю.М.
Циклова комісія велику увагу приділяє виховній роботі зі студентами, викладачі є кураторами в групах, були переможцями та призерами в конкурсі-огляді «Краща група коледжу»: Годлевська Г.В., Настюк Т.М., за що отримували премії та подяки.
Тищенко І.В. є адміністратором сайту Вінницького медичного коледжу імені академіка Д.К. Заболотного.
Підготовлені до захисту кандидатські дисертації: Тищенко І.В. на тему: «Вікові та статеві особливості формування патерну ходьби людини в умовах різних фізіологічних парадигм» та Сурсаєва І.С. на тему: «Формування професійного мислення майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки в медичних коледжах». Черчик Н.Л. є аспірантом Вінницького Державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Другие материалы в этой категории: « ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН