Вінницький медичний фаховий коледж

Вінницький медичний фаховий коледж

В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне… Докладніше...
Сучасна база теоретичного навчання

Сучасна база теоретичного навчання

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової… Докладніше...
Практична підготовка

Практична підготовка

Практичне навчання починається з першого курсу. До послуг студентів 112 кабінетів та лабораторій, а також… Докладніше...
Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан… Докладніше...
1 2 3 4 5

Пошук

ОГОЛОШЕННЯ

З 25.10.2021 р. розпочинається акредитаційна експертиза за спеціальністю 223 Медсестринство освітньої програми «Сестринська справа» за першим рівнем вищої освіти.

 

У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією святкування 100-річчя закладу відкладається.

Про дату святкування буде оголошено пізніше.

Адреса, телефони

 

contact

21037 м.Вінниця,
вул. Пирогова, 57

+38 0432 53 31 45


Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін як самостійна одиниця стала існувати з 1 вересня 2007року.

Сайт циклової комісії

До складу циклової комісії фармацевтичних дисциплін входять 8 викладачів, з них: 

-       штатних  – 5,

-       сумісників – 1,

-       погодинників – 2,

заг

 

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін є випускаючою для спеціальності «Фармація» і забезпечує 10 навчальних дисциплін, а саме:

 1. Неорганічна хімія
 2. Органічна хімія
 3. Технологія ліків
 4. Фармакологія
 5. Фармакогнозія
 6. Організація та економіка фармації
 7. Фармацевтична хімія
 8. Організація менеджменту і маркетингу у фармації
 9. Інформаційні технології  у фармації
 10. Основи медичного та фармацевтичного товарознавства

 Навчально-методичне забезпечення всіх фармацевтичних дисциплін складає 90-95%. По всіх дисциплінах створені навчально-методичні комплекси з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.

У всіх кабінетах і лабораторіях циклової комісії зроблений сучасний ремонт, їх оснащення становить 97-98%. В кожній лабораторії створено 10-11 робочих місць, що дає змогу кожному студенту закріпити певні практичні навички під контролем викладача і самостійно. Умови лабораторій максимально наближені до аптечних. Всі кабінети і лабораторії паспортизовані, мають сучасно оформлені паспорти.

Всіма викладачами циклу згідно графіків проводяться додаткові заняття та консультації. Два рази на рік  головою і викладачами циклу проводяться інструктажі серед студентів та членів циклової комісії по техніці безпеки, охороні праці та протипожежній безпеці  при роботі в кабінетах і лабораторіях.

В кожній аудиторії циклу створені і постійно оновлюються інформаційні стенди, на яких розміщені: електронна адреса сайту циклової комісії, проблема, над якою працює коледж і циклова комісія, навчальний план, тематичні плани, питання до модулів, екзаменів, приклади завдань, інструкції по техніці безпеки, критерії оцінювання, перелік рекомендованої літератури та інша важлива і корисна інформація для студентів і викладачів.

Сьогодні наші студенти мають можливість виготовити практично всі екстемпоральні лікарські форми, проводити всі види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів, проводити макро- і мікроскопічний, якісний, гістохімічний, товарознавчий аналіз ЛРС та інші практичні навички згідно начальних програм.

Отже, в центрі уваги всієї роботи циклової комісії  знаходиться студент.

В роботі із студентами всі викладачі циклу стимулюють  їх  до пізнавальної, творчої діяльності, формують високі моральні принципи майбутніх фахівців. Викладачі циклової комісії виховують у майбутніх фармацевтів високий професіоналізм, нове мислення, бо саме молодим долати мовні, культурні бар’єри, будувати мости взаєморозуміння між громадянами різних країн, які, окрім своєї національної приналежності, з гідністю ідентифікуватимуть себе як європейці.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

-         навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;

-         методичної роботи кожного викладача – члена комісії;

-         підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду , застосування нових педагогічних технологій;

-         вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;

-         активізації самостійної роботи студентів.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

На цикловій комісії створено і працюють навчальні блоги з технології ліків, неорганічної, органічної та фармацевтичної хімії.

Всі викладачі циклу досконало володіють навиками роботи з комп’ютерною технікою, онлайн-сервісами тощо.

Одним із засобів реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією, є методична робота. Для активізації методичної роботи та підвищення її ефективності на цикловій комісії використовують різні форми роботи. Серед них, вагоме місце посідають методичні тижні. Протягом тижня циклова комісія проводить заходи, розкриваючи рівень своєї методичної роботи та її різноманітність. Зазвичай, у програму включені:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи,;
 • випуск   педагогічного   бюлетня   і  педагогічної   стінної газети;
 • виставку творчих робіт викладачів і студентів;
 • олімпіади, конкурси, екскурсії;
 • тематичну конференцію;
 • бесіди за круглим столом;
 • внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності;
 • педагогічні конкурси тощо.

 На циклі працюють 5 предметних гуртки з неорганічної та органічної хімії, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, фармакології та ОЕФ, членами яких є практично всі студенти 2-го і 3-го курсів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”. 

Спільною  метою роботи  фармацевтичних предметних гуртків є:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з фармацевтичних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної фармацевтичної практики тощо.

Стало традицією третій рік поспіль брати участь у різних Всеукраїнських конференціях та конгресах. Цілий навчальний рік наші гуртки, часто спільно з гуртками циклової комісії спецлабораторних дисциплін, проводять певну науково-дослідницьку роботу, результати якої і висвітлюють на подібних заходах.

Щорічно коледж приймає участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності студентів спеціальності “Фармація”. Кожний рік учасники від коледжу нагороджуються грамотами за високі досягнення у вивченні окремих дисциплін, так як отримують максимальну кількість балів при виконанні практичних навичок.

Кожний рік викладачі циклу беруть участь у виставці науково-технічної творчості, де представляють свої кращі методичні роботи. Найкращим з них є:

 «Гель стоматологічний» - результат роботи предметного гуртка з технології ліків.  (керівники гуртка викладачі Мельник Л.Д. і Бабій О.В.).

Патент на корисну модель № 117489 «Фармацевтична композиція у формі мазі з антивірусною та імуномоделюючою дією» - Бабій О.В., Мельник Л.Д., 2017р.

Журнал навчальної практики з фармацевтичної хімії» для студентів ІІІ курсу спеціальності “Фармація” - Єрмощенко С.А., Бабій О.В., 2017. – 217с.

Навчальний комплекс з фармакогнозії для студентів спеціальності «Фармація» «Продукти бджільництва» – Гурткова робота студентів спеціальності «Фармація», керівник Черкасова Н.М., 2018р.

«Збірник навчальних мультимедійних презентацій з фармацевтичної хімії «Лікарські засоби неорганічної природи» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» - Єрмощенко С.А., 2018р. ;

 «Зошит для практичних та лабораторних занять з неорганічної хімії» для студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація». - Єрмощенко С.А., 2019. – 168с.

«Збірник кросвордів з органічної хімії «Вуглеводні та їх гідроксильні похідні»» для студентів ІІІ курсу спеціальності “Фармація, промислова фармація”  - Єрмощенко С.А., 2019. – 31с.

Навчальний муляж «Провідна система серця» (Глушко Н.В.). – 2019р.

Навчальні пазли з фармакогнозії «Зовнішні ознаки лікарських рослин» (викладач Черкасова Н.М.,члени гуртка фармакогнозії) – 2019р. 

 «Зошит для практичних та лабораторних занять з органічної хімії» для студентів ІІ курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація». - Єрмощенко С.А., 2019. – 180с.

З урахуванням демографічної ситуації, що склалася в країні, значної мережі вищих навчальних закладів, ми удосконалюємо свої взаємовідносини із студентами, напрацьовуємо індивідуальний підхід до кожного з них, дбаємо про самодисципліну викладача і привчаємо до цього студента і переконані, що вся викладена робота колективу циклової комісії сприятиме здобуттю студентами глибоких міцних знань, створенню іміджу коледжу в регіоні та конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці. 

Ermoschenko

 

 

 

Єрмощенко Світлана Анатоліївна 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії

Дисципліни викладання:

 - Неорганічна хімія

 - Органічна хімія

 - Фармацевтична хімія

Працює в коледжі з 1998 року, викладачем  з 2002 року.


 

 

Черкасова

 

 

 

 

Черкасова Наталія Миронівна 

Викладач першої кваліфікаційної категоріїє

Дисципліни викладання:

 - Фармакогнозія

Працює в коледжі з 2006 року.

 

 

 

 

Мельник

 

 

 

Мельник Людмила Дмитрівна 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни викладання:

 - Технологія ліків

 -  Технології

 - Фармакогнозія

Працює в коледжі з 2005 року.

 

 

 

Бабий

 

 

 

Бабій Олена Валеріївна 

Кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Дисципліни викладання:

 - Технологія ліків

 - Фармацевтична хімія

 - Медичне та фармацевтичне товарознавство

Працює в коледжі з 2005 року.

 

 

 

Глушко

 

 

 

Глушко Надія Василівна 

Викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни викладання:

 - Фармакологія

Працює в коледжі з 2015 року.

 

 

 

 

 

Мацяка

 

 

 

Моцяка Юрій Миколайович 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни викладання:

 - Інформаційні технології у фармації

Працює в коледжі з 2005 року.

 

 

 

 

 

Зайцева

 

 

 

Зайцева Анна Іванівна 

Викладач першої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни викладання:

 - Основи менеджменту та маркетингу у фармації

 - Основи медичногоо та фармацевтичного товарознавства

Працює в коледжі з 2012 року.

 

 

 

 

Войтенко

 

 

 

Войтенко Оксана Григорівна 

Викладач другої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни викладання:

 - Організація та економіка фармації

 - Фармакологія

Працює в коледжі з 2016 року.

 

 

 

 

Поліщук

 

 

 

Поліщук Оксана Іванівна 

Лаборант ЦК фармацевтичних дисциплін.

Працює в коледжі з 2013 року.