Вінницький медичний фаховий коледж

Вінницький медичний фаховий коледж

В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне… Докладніше...
Сучасна база теоретичного навчання

Сучасна база теоретичного навчання

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової… Докладніше...
Практична підготовка

Практична підготовка

Практичне навчання починається з першого курсу. До послуг студентів 112 кабінетів та лабораторій, а також… Докладніше...
Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан… Докладніше...
1 2 3 4 5

Пошук

ОГОЛОШЕННЯ

З 25.10.2021 р. розпочинається акредитаційна експертиза за спеціальністю 223 Медсестринство освітньої програми «Сестринська справа» за першим рівнем вищої освіти.

 

У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією святкування 100-річчя закладу відкладається.

Про дату святкування буде оголошено пізніше.

Адреса, телефони

 

contact

21037 м.Вінниця,
вул. Пирогова, 57

+38 0432 53 31 45


Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

На цикловій комісії терапевтичних дисциплін працює 7 викладачів. Це висококваліфіковані фахівці з досвідом клінічної та викладацької роботи: Стецюра В.І.   – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії. З 2014 року є членом Асоціації лікарів загальної практики-сімейної медицини Вінницької області. З 2020 року є членом Регіональної ради Вінницької області Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Панте-леймона» та «Медаль Святого Пантелеймона». Бобровська Т.В. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Зубенко Т.Л. - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; Кульчи-ковська О.М. - спеціаліст вищої категорії, завідувач тренажерним кабінетом; Тишківська В.Г.- спеціаліст вищої категорії; завідувач медсестринським відділенням, Кушнір Н.М. – спеціаліст першої категорії, Бессараба О.Ю., викладач-спеціаліст, 2017-2021 рр. - аспірант кафедри «Психології та соціальної роботи» ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Допомагають забезпечувати навчальний процес та беруть активну участь в роботі циклової комісії лаборанти: Грушко О.М., Гонтарук Н.О.

заг

Основним напрямом роботи циклової комісії є формування професійної компетентності у студентів  через впровадження інноваційних технологій навчання та вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної та творчої активності викладачів та студентів. З цією метою викладачі  циклової комісії  постійно  працюють над удосконаленням методичного забезпечення теоретичних та практичних занять з навчальних дисциплін циклу . Теоретичні заняття проводяться в лекційних аудиторіях № 79 та №110, які оснащені  мультимедійними проекторами, таблицями, методичними розробками та презентаціями лекцій тощо. В аудиторії №110 студенти мають можливість відпрацювати теми самостійної роботи та практичні навички. Практичні заняття проводяться в кабінетах доклінічної практики №77,  №78, №79 та  №107,  які  повністю обладнані методичним забезпеченням та медичним приладдям. Методичне забезпечення для практичних занять постійно поновлюється і поповнюється новими інструкціями, тестовими завданнями, алгоритмами, зразками лікарських препаратів, клінічними протоколами надання медичної допомоги та ін. Для  теоретичних та практичних занять  створені методичні комплекси  в електронному форматі. Підготовлені робочі зошити з навчальних дисциплін: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,  «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Медична та соціальна реабілітація».

Використовуються інноваційні методи навчання:  на теоретичних заняттях - лекція-візуалізація, лекція-діалог,  метод проблемного викладу матеріалу, різні форми науково-дослідної роботи: «елементи бесіди», «короткі диспути», «діалоги на лекціях», «повторення з розмірковуванням», «семінари-конференції» та «семінари-пресконференції». На практичних заняттях - творчі індивідуальні завдання (графологічна структура з теми, призначення плану обстеження, призначення плану лікування, розробка однодобового меню, описання об’єктивного статусу пацієнта), ділові ігри, робота в «малих групах», засідання «круглого столу», «мозкова атака» тощо. Для дистанційного навчання використовує онлайн-платформи: Classtime, Google classroom; сервіс відеотелефонного зв’язку: Google Meet; соціальні мережі: Telegram, Viber; електронну пошту.     

Для  покращення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу, формування клінічного мислення  у студентів  та методики спілкування з пацієнтами, при можливості, практичні заняття проводяться на клінічних базах, а саме: КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня  ім. М.І.Пирогова», КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1»МКЛ  ГІВВ,  ВМКЦ ЦР та інших закладах охорони здоров’я.

Щороку  викладачами циклової комісії створюються  та надсилаються до Центру тестування професійної компетентності фахівців при Міністерстві охорони здоров’я України тестові завдання для ліцензійного іспиту «Крок М» з навчальних  дисциплін: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині»,  «Сімейна медицина», «Геронтологія, геріатрія»,  «Медична та соціальна реабілітація» для спеціальностей 223 «Медсестринство», лікувальна справа та 223 «Медсестринство», акушерська  справа.

Постійно проводиться  робота по підвищенню викладацького рівня: вивчення наказів, методичних рекомендацій Міністерства освіти та охорони здоров’я України,  ознайомлення з  новою методичною  та науково-популярною літературою; участь у роботі методичної ради коледжу; участь у  регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, тренінгах; проходження курсів стажування, підвищення кваліфікації викладача.

Циклова комісія тісно співпрацює  з клінічними кафедрами   ВНМУ ім. М.І. Пирогова,  коледжами регіону,  закладами охорони здоров´я. Проводяться  регіональні методичні об’єднання викладачів терапевтичних дисциплін за участю представників  клінічних кафедр   ВНМУ ім. М.І.  Пирогова та закладів охорони здоров´я.  

Проводиться видавнича діяльність. Видані навчальні  посібники: «Курс лекцій з основ реабілітації, фізіотерапії, ЛФК та масажу» м. Вінниця, 2011р; «Медична та соціальна реабілітація», м. Вінниця, 2016 р; «Основи класичного і лікувального масажу»,  м. Вінниця, 2016 р., «Основи класичного і лікувального масажу», м. Вінниця, 2018 р. (перевиданий, доповнений); «Алгоритми практичних навичків з навчальної дисципліни «Догляд  за хворими та медична маніпуляційна техніка», м. Вінниця, 2018 р;  «Внутрішня медицина», частина І, м. Вінниця, 2020 р;  «Внутрішня медицина», частина ІІ, м. Вінниця, 2020 р.

Науково-дослідна робота студентів вже довгий час є складовою і невід’ємною частиною навчального процесу циклової  комісії терапевтичних дисциплін. Мета науково-дослідної роботи студентів при викладанні дисциплін терапевтичного циклу – формування  наукового світогляду, сприяння молодим дослідникам в опануванні методології і методів наукового пошуку. Одним з основних напрямів  роботи нашої циклової комісії  є дедалі ширше впровадження елементів наукових досліджень в навчальний процес. Поєднання наукового пошуку студента з його навчанням взаємно збагачує обидва процеси, адже знання, отримані в процесі пошуку, особливо цінні.

  Викладачі циклової комісії, проводячи науково-дослідну роботу зі студентами, навчають їх навичок проведення і постановки самостійних наукових досліджень, вироблення творчого підходу до вирішення наукових проблем, що постають перед ними, освоєння методів самостійної роботи з науковою літературою, поглиблення і розвиток знань, їх практичне застосування. Науково-дослідна робота сприяє прискоренню професійного становлення майбутніх фахівців, придбання студентами вмінь та навичок роботи в колективі, виховання почуття колективізму й відповідальності.

Студенти спеціальності  223 «Медсестринство», лікувальна справа беруть участь у різноманітних формах науково-дослідної роботи і досягають вагомих результатів.  До науково-дослідної роботи студенти залучаються з перших днів навчання. Збільшення часу на самостійну роботу студентів і впровадження елементів науково-дослідної роботи у навчальний процес (підготовка та заслуховування рефератів, доповідей, індивідуальні домашні завдання,  робота в предметних гуртках) не тільки активізували їх наукові інтереси, але й сприяли формуванню професійних навичок, які закріплюються в ході проходження практик. На цикловій комісії працюють предметні гуртки, які  є основною структурною одиницею наукового товариства. Головні  мотиви участі студентів у  роботі предметних гуртків полягають у тому, що ця діяльність є одним з напрямів особистісно орієнтованого навчання і спрямована на розвиток аналітичних здібностей, інтелекту, пам’яті, мови, поліпшення засвоєння навчального матеріалу. При організації науково-дослідної роботи студентів викладачі циклової  комісії дотримуються  таких вимог: творчий підхід, творче мислення, планомірність досліджень, динамічність, постійна робота над собою, діловитість, енергійність, практичність.

 Результати  виконаної роботи свідчать про відповідні досягнення:  зроблено крок у досягненні професійної  компетентності студентів-майбутніх фахівців, стали різноманітнішими форми взаємовідносин  «викладач-студент» - змінюється роль студента, який стає активним учасником навчально-виховного процесу, підвищується роль викладача як лідера, організатора. Змінюється у студента джерело мотивації навчання – воно стає внутрішнім (інтерес), підвищується рівень власної активності, творчості. Визначальним критерієм ефективності науково-дослідної роботи є досягнення результату їхньої діяльності – участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах.

Організовані та проведені студентські науково-практичні конференції на тему: «Таємниці крові. Гемокод», «Бронхіальна астма: актуальна проблема сьогодення», «Артеріальна гіпертензія», «Хронічні гепатити. Сучасна реальність», «Ожиріння як  фактор ризику захворювань,  лікування та профілактика ожиріння»,    «Цукровий діабет: актуальні питання сучасної діагностики, лікування та профілактики», «Цукровий діабет як важлива медико-соціальна проблема» , «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань» , «Неінфекційні захворювання (НІЗ): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні». Було проведено велику кількість наукових студентських досліджень прикладного і пошукового характеру. 

            Щорічно проводяться  олімпіади-конкурси:

  • з навчальної дисципліни  «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»  серед  студентів 2 курсу спеціальності 223 «Медсестринство», лікувальна справа;
  • з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» серед  студентів 3 курсу спеціальності 223 «Медсестринство», лікувальна справа;
  • з навчальної дисципліни «Сімейна медицина»  серед  студентів 4 курсу спеціальності 223 «Медсестринство», лікувальна справа;
  • з навчальної дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» серед студентів 4 курсу спеціальності 223 «Медсестринство», лікувальна справа;
  • з навчальної дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» серед студентів 4 курсу спеціальності 223 «Медсестринство», сестринська справа.

Щорічно, в рамках тижневика циклової комісії терапевтичних дисциплін проводяться  заходи,   під егідою Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницького обласного Центру здоров’я,  присвячені Всесвітньому дню серця, з акцентом на здоровий  спосіб життя для профілактики серцево-судинних захворювань в усіх групах населення, зокрема: засідання «круглого столу»  серед викладачів терапевтичних дисциплін, проводяться  бесіди на теми:  «Тренуй своє серце», «Здорове харчування», серед студентів  фельдшерського, акушерського, фармацевтичного, зубо-технічного відділення, відділення лабораторної діагностики та на теми: «Профілактика інфаркту міокарда»,  «Фактори  ризику виникнення серцево-судинних захворювань» серед співробітників коледжу; проводяться  тематичні зустрічі;  конкурс санбюлетнів  на тему: «Захворювання серця та їх профілактика» а також зміні способу життя та раціонального харчування серед академічних груп коледжу; в вестибюлі коледжу організовується виставка зразків та проспектів сучасних  кардіологічних засобів,  література про новітні  методи діагностики та лікування захворювань серця; в вестибюлі  коледжу  організовується  вимірювання  артеріального тиску, визначення маси тіла, проведення тесту шкідливого впливу цигарок на організм людини; вимірювання рівня глюкози в крові та сатурації кисню, організовується виставка продуктів, багатих вітамінами, калієм, кальцієм та іншими корисними мікроелементами – «Кошик здорового серця» та фітотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи. 

Стецюра

 

 

 

  

Стецюра  Валентина Іванівна  - голова циклової комісії терапевтичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Викладає навчальні дисципліни: «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 2002 року.

 

 

 

 

 

 

Бобровська

 

 

 

 

 

 

Бобровська  Таїсія  Василівна  - спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.

Викладає навчальні дисципліни: «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Геронтологія, геріартрія».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 1985 року.

 

 

 

 

Бесараба

 

 Бессараба Олена Юріївна - спеціаліст другої категорії

Викладає навчальні дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Сімейна медицина».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засієнко

 

 

 

 

 

Засієнко Анна Іванівна – викладач-спеціаліст.

Викладає навчальні дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Сімейна медицина».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 2015 року.

 

 

 

 

 

Зубенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубенко Тетяна Леонідівна - спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.

Викладає навчальну дисципліну: «Медична та соціальна реабілітація».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 1993 року.

 

 

Качула

 

 

 

 

 

 

 

 

Качула Ірина Володимирівна - спеціаліст другої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Внутрішня медицина».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 2015 року.

 

 

Кульчиковська

 

 

 

 

 

 

 

Кульчиковська Оксана Миколаївна - спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 1995 року.


  

 

Кушнір

 

 

 

 

 

 

 

Кушнір  Наталія  Митрофанівна  - спеціаліст першої  категорії.

Викладає навчальні дисципліни: «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Внутрішня медицина», «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Сімейна медицина».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 2004 року.

 

 

 

Тишківська

 

 

 

 

 

Тишківська Вікторія Григорівна  - спеціаліст вищої категорії

Викладає навчальну дисципліну: «Медична та соціальна реабілітація».

Працює у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного з 1999 року.

 

 

 

 

 

Гонтарук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гонтарук Наталя Олексіївна
З   26.10.2005 р. лаборант циклової комісії терапевтичних дисциплін

  

Грушко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грушко Оксана Михайлівна 
З   10.10.2000р. лаборант  циклової комісії терапевтичних дисциплін