Вінницький медичний фаховий коледж

Вінницький медичний фаховий коледж

В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне… Докладніше...
Сучасна база теоретичного навчання

Сучасна база теоретичного навчання

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової… Докладніше...
Практична підготовка

Практична підготовка

Практичне навчання починається з першого курсу. До послуг студентів 112 кабінетів та лабораторій, а також… Докладніше...
Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан… Докладніше...
1 2 3 4 5

Пошук

ОГОЛОШЕННЯ

З 25.10.2021 р. розпочинається акредитаційна експертиза за спеціальністю 223 Медсестринство освітньої програми «Сестринська справа» за першим рівнем вищої освіти.

 

У зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією святкування 100-річчя закладу відкладається.

Про дату святкування буде оголошено пізніше.

Адреса, телефони

 

contact

21037 м.Вінниця,
вул. Пирогова, 57

+38 0432 53 31 45


Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Циклова комісія сестринської справи заснована в квітні 1998 року. На даний час на цикловій комісії працюють 11 штатних викладачів, 2 викладача внутрішні сумісники та 3 викладача зовнішні сумісники, 2 лаборанти, які забезпечують роботу медсестринського відділення в тому числі медсестринського бакалаврату.

Таким чином, спеціалістів вищої категорії – 13, викладачів, які мають педагогічне звання методист – 10, спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 1, спеціалістів ІІ кваліфікаційної категорії – 1

фото 1

З 1998 по 2014 р.р. циклову комісію очолювала Галина Улянівна Любарець – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, відмінник охорони здоров’я.

З 2014 р по сьогоднішній день головою циклової комісії є Тетяна Віталіївна Поліщук.

Дисципліни, які викладаються на цикловій комісії:

 • «Основи медсестринства» та «Технології»(2 курс);
 • «Медсестринство у внутрішній медицині» (3 та 4 курси);
 • «Медсестринство в сімейній медицині» (4 курс);
 • «Громадське здоров'я та медсестринство»(4 курс);
 • «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині»(4 курс);
 • «Медсестринська етика та деонтологія» (4 курс);
 • «Клнічне медсестринство у внутрішній медицині» (м/с бак);
 • «Обстеження та визначення стану здоров’я людини» (м/с бак).

Викладачі циклової комісії працюють над реалізацією навчально-методичної проблеми «Формування самостійності як професійно значущої якості майбутніх фахівців для сфери охорони здоров’я».

Методична робота циклової комісії сестринської справи спрямована на всебічне підвищення кваліфікації, професійної та педагогічної майстерності викладачів, а в кінцевому результаті – на досягненні позитивних наслідків навчально-виховної роботи. Викладачі комісії на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної особистості майбутнього спеціаліста. Сучасний студент повинен відчувати відповідальність за якість свого навчання. Тому перед викладачами стоїть першочергове завдання :

 • розвинути інтерес до вивчення дисциплін, що вивчаються на цикловій комісії;
 • сформувати професійно спрямовану мотивацію до процесу навчання;
 • навчити студентів клінічного мислення, вміння самостійно планувати свою навчальну діяльність та реалізувати її, досягаючи глибини, міцності знань, а також відпрацювання та закріплення практичних умінь і навичок.

фото 2

Навчально-матеріальна база комісії дозволяє організовувати навчальний процес на високому науковому рівні. У розпорядженні циклової комісії сестринської справи є наступні кабінети доклінічної практики: № 36 А – з основ медсестринства та громадського здоров’я, № 69 А та 77 А – з медсестринства у внутрішній медицині, № 112 – з медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині, № 113 та 114 – з основ медсестринства,        № 115 – з медсестинства в сімейній медицині та самостійної підготовки студентів. Кабінети № 36 А, 69 А, 77 А, 112 та 115 є лекційними аудиторіями. 4 викладачі циклової комісії є завідувачами кабінетів доклінічної практики. Кабінети естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, сучасними фантомами, стендами, предметами догляду та медичним інструментарієм. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації, перегляд відеозаписів, прослуховування магнітних записів лекцій, інші види занять.

Теоретичні заняття на цикловій комісії проводяться згідно робочого плану за новими навчальними програмами. Зібрана папка «Накази, інструкції, методичні вказівки МОЗ України», нормативні документи з санітарно-протиепідемічного режиму, що постійно оновлюється новими нормативними документами (наказ № 410, 460, 955).

Навчально-методичний комплекс кожного викладача ЦК для теоретичних занять складається з: методичної розробки лекції; тексту лекції в друкованому варіанті та в електронному вигляді; діючих наказів або витягів з них; роздаткового матеріалу по темі; графологічних структур; матеріалів контролю вхідного та вихідного рівнів (тестів, ситуаційних задач, відкритих завдань); ілюстративного матеріалу по темі. По окремим темам зроблені лекції-презентації, зібрана відеотека. Протягом семестру регулярно заносяться новi матерiали з медичних журналiв та газет у папку «Нове в медсестринствi». При викладанні дисциплін важлива увага приділяється міжпредметним та внутрішньопредметним зв’язкам.

При проведені теоретичних занять викладачі ЦК використовують активні методи навчання, такі як лекція-бесіда, лекція-дискусія, «лекція з постановкою проблеми» тощо. Багато тем забезпечені відеофільмами, при перегляді яких викладач разом зі студентами обговорюють теоретичний матеріал.

Теоретичні знання повинні бути підкріпленні вміннями та навичками. А це здійснюється на практичних заняттях, які викладачі ЦК проводять як за класичними так і інтерактивними методами навчання, такими як «Мозкова атака», «Мікрофон», «Ділова гра», «Робота в парах», «Кейс-метод», розв’язання виробничих ситуацій тощо. Багато часу приділяється на практичному занятті оволодінню практичними навичками. Практичні навички відпрацьовуються до автоматизму та формуються вміння.

Працюючи зі студентами викладачі ЦК намагаються формувати у них моральні, етичні позиції майбутнього фахівця, спонукають до особистісного самовираження і саморозвитку, уміння раціонально організовувати свою працю в першу чергу власним прикладом.

Самостійна робота студентів передбачає вміння використовувати сучасні підручники або їх електронний варіант, які підготували викладачі циклової комісії, доступ до мережі Інтернет, робота з банком тестових завдань, який має кожний студент, збірників ситуаційних задач по кожній спеціальності. Викладачі ЦК створили наступні методичні посібники: Кучанська Г.Б. посібник «Паліативно-хоспісна допомога» поради для сімейних лікарів, благодійна організація «Паросток» 2016 р. та навчальні посібники: «Практикум з основ медсестринства в модулях» (Г.У. Любарець, О.І. Шайдаюк), «Медсестринство у внутрішній медицині» (І.Ю. Андрієвський, Т.В. Поліщук, Г.У. Любарець).

Всі методи роботи зі студентами мають одну мету – підготувати професійно-компетентного спеціаліста. Тому дуже важливим етапом в цьому є контроль засвоєння програмного матеріалу. Складені білети за новим зразком для проведення диференційованих заліків, виробничої та переддипломної практики, комплексного державного екзамену зі спеціальності з дисципліни “Медсестринство у внутрішній медицині”. Кожен викладач ЦК приймає активну участь в підготовці тестових завдань в електронному варіанті для різних спеціальностей з метою проведення перевідних та державних іспитів на комп’ютерах, ситуаційні задачі для медичних сестер. Також, постійно беруть участь в поповненню банку тестових завдань для проведення КРОКУ М. Контроль здійснюється на початку заняття в вигляді тестового контролю (вхідний рівень), протягом заняття оцінюється робота студента біля ліжка пацієнта, при виконанні практичних навичок, розв’язуванні ситуаційних задач, виконанні самостійної роботи (доповіді по темі, кросворди, складання графологічних структур, складання задач та еталонів відповідей до них, робота з тестами тощо). Диференційовані заліки, перевідні та державні іспити зі спеціальності обов’язково забезпечуються необхідними предметами догляду, медичним інструментарієм для контролю оволодіння студентами практичних навичок та професійних умінь.

Щорічно на медсестринському відділенні цикловою комісією сестринської справи проводиться тематична конференція до Всесвітнього Дня медичної сестри, який відзначається 12 травня – в день народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл (1820-1910). Такі конференції мають велике виховне значення. Вони перш за все прививають у студентів почуття любові до обраної професії, співчуття до немічних та хворих, розуміння великої відповідальності своєї майбутньої діяльності. На конференціях студенти пізнають багато нового про історію виникнення та організації медсестринства, її видатних діячів, переймають досвід професійної діяльності медичної сестри як в повсякденному житті так і в екстремальних умовах.

В 2013 році конференція проводилася на базі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Девіз конференції: «Крим – батьківщина медсестринства».

В 2014 році конференція присвячена Міжнародному Дню медичної сестри проходила в Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного. Девіз конференції: «Медичні сестри: рушійна сила змін – життєво-важливий ресурс для здоров’я».

В 2015 році конференція присвячена Міжнародному Дню медичної сестри проходила в Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного. Девіз конференції: «Пам’ятаючи минуле – перемагаємо в майбутньому». Всесвітній девіз «Медичні сестри – ангели війни, безстрашністю наділені».

В 2016 році науково-практична конференція «День медичної сестри 2016» проводилася на базі Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. Девіз конференції: «Медичні сестри - рушійна сила змін: зміцнення стійкості системи охорони здоров`я».

6 вересня 2018 року на базі Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного проходила Європейська школа медсестринства на тему: «Стандартизація сестринського процесу надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом. Модуль № 1» була організована Українською Асоціацію боротьби з інсультом та Українською Асоціацією нейрохірургів На конференції були присутні головні медичні сестри та старші медичні сестри лікувально-профілактичних закладів м. Вінниці та Вінницької області, викладачі клінічних дисциплін ВМК та студенти медсестринського відділення. Спочатку була проведена лекційна програма, яка акцентувала увагу на стандартизацію сестринського процесу: клінічні протоколи для медичного персоналу інсультних відділень, сучасні стандарти обробки рук медичного персоналу, сучасний менеджмент пролежнів, протокол оцінки порушення ковтання у пацієнтів з інсультом. Цікавим був практикум-тренінг із сучасної обробки рук медичного персоналу (паспорт «чистих рук»); практикум з правил позиціонування в ліжку; з догляду за важкохворим пацієнтом; практикум виконання протоколу оцінки порушення ковтання. Всі учасники конференції отримали сертифікати.

фото 3

фото 4

15 травня 2019 року на базі Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного відбулось ІІ регіональне методичне об’єднання викладачів медсестринства Вінницького регіону в форматі науково-практичної конференції на тему: «Професійна підготовка молодших медичних спеціалістів в контексті трансформації медичної освіти: досвід, проблеми та перспективи». Організаторами даної конференції виступили викладачі медсестринства циклової комісії сестринської справи ВМК Т.В. Поліщук та Н.В. Бондаренко. В рамках конференції були проведені майстер класи на тему: «Медичні вироби одноразового призначення», «Постановка периферичного катетеру». Студенти мали змогу відпрацювати практичні навички катетеризації вен периферичним катетером на фантомах.

фото 5фото 6

фото 7

В лютому 2020 року на базі Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного була проведена науково-практична медсестринська конференція «Особливості впровадження реформи системи охорони здоров’я в медсестринстві на Вінниччині». Конференція була організована Центром розвитку медсестринства міністерства охорони здоров’я України на чолі з директором ДУ «Центрального методичного кабінету вищої медичної освіти МОЗ України» К.Т. Балабановою, Департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА на чолі з Л.О. Грабович, Вінницьким медичним коледжем ім. акад. Д.К. Заболотного на чолі з директором І.Ю. Андрієвським, заступниками директорів з медсестринства закладів охорони здоров’я Вінниччини.

фото 8

Значну участь в організації та проведенні конференції прийняли викладачі циклової комісії сестринської справи. В роботі конференції прийняло участь більше 140 медичних сестер різних медичних закладів Вінниччини. Учасники конференції мали можливість поспілкуватися з колегами, збагатитися новими знаннями у сфері охорони здоров'я, реформування медсестринства та медичної освіти та отримали відповідні сертифікати.

З доповіддями на теми «Стратегія розвитку медсестринства в Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного» виступила Т.В. Поліщук, «Використання активних методів навчання при вивченні навчальних дисциплін, які викладаються на ЦК» Н.В. Бондаренко, «Волонтерська робота в в Вінницькому медичному коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного» О.І. Шайдаюк

Студентка 4 м/с Б Аміна Абдулаєва була родзинкою цієї конференції. Маючи зовнішню схожість з Флоренс Найтінгейл Аміна дуже вдало зіграла роль відомої основоположниці медсестринства. В холі коледжу Аміна зустрічала відвідувачів конференції в костюмі медичної сестри часів Флоренс з ліхтариком в руках, тому що ночами з лампою в руках Флоренс завжди, як добрий світлий ангел, сама обходила палати з хворими. Цей вогонь є символом тепла, співчуття та професійної допомоги, які Флоренс несла пораненим та хворим. Аміна проявила глибокі знання про життя та діяльність Флоренс Найтінгейл, залюбки розповідала про неї учасникам конференції, фотографувалася з усіма бажаючими. 

фото 9

фото 10

З метою підвищення свого фахового професійного рівня викладачі циклової комісії проводять відкриті уроки. В.В. Литвинюк в 2016 році з успіхом провела відкрите теоретичне заняття на тему «Інструментальні та лабораторні методи дослідження», демонструючи свою професійну фахову компетенцію. А в 2017 році провела відкрите заняття І.В. Морозенко на тему: «Медсестринський процес при суглобовому синдромі».

фото 11

фото 12

В нашому коледжі щорічно проводяться студентські конкурси професійної майстерності “Кращий за фахом”. Дані конкурси професійної майстерності є однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю, направленої на стимулювання розширення професійних знань, творчого пошуку, удосконалення навичок професійної діяльності, підвищення престижу професії, а також формування творчої та наукової медичної еліти України. Позитивною рисою є і те, що в процесі їх підготовки і проведення приймає участь весь педагогічний колектив медсестринського відділення закладу. Це створює творчу атмосферу, накладає певну відповідальність за рівень професійної підготовки студентів медсестринського відділення, забезпечує можливість не тільки виявляти фахові знання студентів, їх професійну компетентність, а й загальну ерудицію, ділові якості особистості, її лідерські якості.

Неодноразово наші учасники цього конкурсу займали перші місця. Так, дипломом Переможця Всеукраїнського конкурсу за фахом «Сестринська справа» в 2013 р. була нагороджена Кізілова Юля (I місце), в 2014 р. Патлатюк Богдана (II місце), 2015 р. Василишена Анастасія (I місце), 2016 р. Вільцанюк Тетяна (I місце).

фото 13

фото 14

фото 15

фото 16

 

Вже стало традицією щорічно проводити тиждні предметної циклової комісії, як один із важливих методів розвитку творчої активності студентів, та реалізації співтворчості викладача та студентів в спільному вирішенні важливих навчальних проблем.

Вже протягом 5 років цикловою комісією сестринської справи Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного проводяться тижневики на честь Міжнародного Дня людей похилого віку. У 2016 році рамках тижневика під керівництвом Т.В. Поліщук були проведені акції «Я за активне довголіття» серед викладачів та студентів Вінницького національного медичного університету з розповсюдженням вітальних листівок і листівок-пам’яток.

У 2017 в рамках тижневика студенти Вінницького медичного коледжу під керівництвом Т.В. Поліщук та І.В. Морозенко провели акції: “Будьте здорові”, “Я за активне довголіття” в сквері ім. Козицького. Студенти власноруч виготовили емблему довголіття, листівки - пам’ятки “Десять порад для подовження життя”, вітальні листівки “ Сивина на скронях – мудрість у очах ”. У мешканців поважного віку м. Вінниці брали інтерв’ю з зніманням відеосюжетів

фото 19

У 2018 році з 1 жовтня по 19 жовтня циклова комісія сестринської справи проводила тижневик присвячений Міжнародному Дню людей поважного віку серед викладачів та студентів Вінницького медичного коледжу під девізом «Нехай осінь життя буде різнобарвною». В холі коледжу були проведені акції «Я за активне довголіття».

фото 20

 

Всім співробітникам коледжу студенти вручали листівки «Фактори довголіття» та емблеми довголіття «Барви життя» власноруч виготовлені студентами груп медсестринського відділення 3 м/с «Б», членами гуртка «Обдарованість» підрозділ «Творча обдарованість» під керівництвом Т.В. Поліщук.

У жовтні 2019 року циклова комісія сестринської справи проводила тижневик присвячений Міжнародному Дню людей поважного віку серед викладачів та студентів Вінницького медичного коледжу під девізом «Нехай осінь життя буде мудрою». В холі коледжу були проведені акції «Дерево довголіття». Студентки-гуртківці виготовили різнокольорові емблеми тижневика у вигляді сов, які уособлюють символ мудрості. Колір сов відповідав певним якостям людини: червоний – амбітність, синій – далекоглядність, зелений – життєлюбність, помаранчевий – настирливість, жовтий - креативність. Студенти у вигляді гри пропонували викладачам та співробітникам коледжу вибрати колір сови, який їм подобається, а потім зачитували риси характеру, які відповідають даному кольору. З цими характеристиками студенти ознайомилися з підручників психології. Обраних сов викладачі кріпили на дерево довголіття.

фото 25

Протягом останніх п’яти років циклова комісія сестринської справи в рамках тижневика до «Міжнародного Дня людей поважного віку» проводить олімпіаду з дисципліни «Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині». Так, у 2018 р. та 2019 р. олімпіади були проведені під девізом «Якби геронтологія все знала, то геріатрія все б змогла».

Крім того, цикловою комісією сестринської справи проводяться олімпіади з дисципліни «Основи медсестринства», в рамках тижневика до «Міжнародного Дня медичної сестри». Остання олімпіада була проведена у 2018 році.

В рамках проведення загальноколеджних заходів студентки-гуртківці гуртка «Обдарованість» підгрупа «Лідерство», Марина Нікітчук та Юлія Ольхова, група 4 м/с Б, представляли медсестринське відділення на конкурсі «Будьмо знайомі», який являє собою знайомство груп нового набору з організацією роботи в коледжі. Студентки виступали з мультимедійною комп’ютерною презентацією на тему «Організація роботи медсестринського відділення ВМК».

Демонстрацією узагальнення знань з дисциплін, що вивчаються, формуванню організаторських та творчих здібностей та вміння показати практичне застосування отриманих знань є мастер-класи.

Майстер-клас – проводиться найкращими конкурсантками, які приймають участь у підготовці до конкурсу “Кращий за фахом” під контролем викладачів для студентів медсестринського відділення ІІ та ІІІ курсів з демонстрацією алгоритмів виконання різних видів практичних навичок у вигляді “Ділової гри”. Крім того демонстрацією практичних навичок є «День відкритих дверей», який щорічно у проходить нашому коледжі та «Молодіжна платформа квадрат» молодіжна інтерактивна платформа «Квадрат», метою яких є агітація молоді до вступу в наш коледж.

В «День відкритих дверей» коледж відвідує багато молоді Вінниці та Вінницької області з батьками, з метою ознайомлення з професією медичної сестри. Різні відділення коледжу (медсестринське, фельдшерське, акушерське, зуботехнічне, фармацевтичне та лабораторне відділення) демонструють свою майстерність. Студенти коледжу показують практичні навички, якими вони оволоділи під час навчання.

фото 32

фото 33

Для демострації роботи відділень Вінницького медичного коледжу студенти медсестринського відділення під керівництвом Т.В. Поліщук та викладачів циклової комісії прийняли участь в проведенні агітаційного заходу в Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат». Вінницький молодіжний центр «Квадрат» - це креативний простір в самому центрі м, Вінниця для продукування та реалізації творчих та бізнесових ідей, наукових, соціальних та громадських ініциатив.

фото 35

фото 36

фото 38

Практичні навички студенти відпрацьовують на клінічних базах. Тому, переважна більшість практичних занять проводяться на базах закладів охорони здоров’я міста Вінниці, таких як: КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги № 2»; КНП «Вінницькі міські клінічні лікарні № 1, 3»; КНП «Вінницький обласний спеціалізований ендокринологічний диспансер ВОР», КНП «Подільський регіональний центр онкології ВОР», КНП «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення ВОР», КНП «Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону ВОР», КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни ВОР», КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР», тощо. На клінічних базах викладачі демонструють структуру лікарень, закріплюють та відпрацьовують зі студентами практичні навички з тем, що вивчаються, безпосередньо на хворих, знайомлять їх з сучасними методами обстеження та лікування хворих за допомогою новітньої медичної апаратури та техніки.

фото 40

фото 41

фото 42

фото 43

фото 44

фото 45

фото 46

Дуже цікавими є практичні заняття на кафедрі анатомії людини Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Студенти мають можливість більш глибоко вивчити будову тіла людини, використовуючи скелет, труп, натуральні вологі препарати окремих органів, натуральні препарати мозку, які зберігаються в формаліні. На кафедрі є експонати сухих препаратів м'язової системи; комплекс препаратів, що демонструють розвиток плодів та вплив негативних чинників зовнішнього середовища на їх формування; препарати вроджених вад новонароджених; корозійні препарати різних органів; стенди рентгенограм, томограм, стенди фотографій ультразвукового дослідження різних органів. Викладач-екскурсовод не тільки демонструє препарати, а й розповідає багато цікавого про людський організм. Особливо цікавим є дослідження трупного матеріалу, який студенти проводять самостійно.

фото 47

фото 48

фото 49

Викладачі циклової комісії сестринської справи є кураторами груп медсестринського відділення. Серед них Поліщук Т.В., Кучанська Г.Б., Бондаренко Н.В., Литвинюк В.В., Морозенко І.В. Основним обов’язком куратора є вивчення студента, що допоможе йому здійснити планування виховної роботи і координацію на цій основі роботи з іншими педагогічними працівниками.

 

Поліщук Т

 

Поліщук Тетяна Віталіївна – голова циклової комісії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач - методист», аспірантка кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Працює в коледжі з 2003 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення);

-          Основи медсестринства (I курс медичних сестер бакалаврів медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси мед сестринського відділення);

-          Клінічне медсестринство у внутрішній медицині (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

Андрієв

 

Андрієвський Іван Юрійович - директор Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного, заслужений працівник освіти України, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач- методист».

Дисципліни викладання:

-          Громадське здоров’я та медсестринство (IV курс медсестринського відділення);

-          Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

Sirak

 

Сірак Інна Петрівна – заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат педагогічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист».

Дисципліни викладання:

- Методологія науково-дослідної роботи (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

 

Цюрко Л.В

 

Цюрко Ліна Віталіївна - завідуюча медсестринським відділенням, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист». Працює в коледжі з 1999 р.

Дисципліни викладання:

-          Медсестринство у внутрішній медицині (IV курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство в сімейній медицині (IV курс медсестринського відділення).

 

 

 

Тищенко

 

Тищенко Ігор Віталійович - кандидат медичних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист».

Дисципліни викладання:

- Клінічне медсестринство в професійній патології (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучанська Г

 

Кучанська Галина Борисівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист». Працює в коледжі з 1998 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси мед сестринського відділення);

-          Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині (IV курс медсестринського відділення).

-          Обстеження та визначення стану здоров’я людини (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

Шайдаюк О

 

Шайдаюк Олена Іванівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист», завідувач відділенням мед сестринського догляду за людьми похилого віку. Працює в коледжі з 1995 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси мед сестринського відділення);

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині (IV курс медсестринського відділення).

 

 

Бондаренко Н

 

Бондаренко Наталія Валеріївна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист». Працює в коледжі з 2002 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс та медсестринського відділення);

-          Основи медсестринства (I курс медичних сестер бакалаврів медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси мед сестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

 

Любарець Г

 

Любарець Галина Улянівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист», заслужений працівник освіти України. Працює в коледжі з 1977 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство в сімейній медицині (IVкурс медсестринського відділення).

-          Громадське здоров’я та медсестринство (IVкурс медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

Сметаніна Ж

 

Сметаніна Жанна Миколаївна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», педагогічне звання «Викладач-методист». Працює в коледжі з 1994 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства (I курс медичних сестер бакалаврів медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси медсестринського відділення);

-          Медсестринська етика та деонтологія (IV курс медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

Мельничук К.І.

 

Мельничук Катерина Іванівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». Працює в коледжі з 1987 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III курс медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

Морозенко І

 

Морозенко Ізабелла Василівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст І кваліфікаційної категорії». Працює в коледжі з 2010 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення);

-          Медсестринство у внутрішній медицині (III та IV курси мед сестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинюк В

 

Литвинюк Вікторія Валентинівна – кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії». Магістр медсестринства. Працює в коледжі з 2005 р.

Дисципліни викладання:

-          Основи медсестринства та Технології (II курс медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

Франчук С.В

 

Франчук Світлана Віталіївна – викладач сестринської справи, зовнішній сумісник, доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кандидат медичних наук, лікар терапевт та кардіолог «КНП «Вінницького обласного спеціалізованого диспансеру протирадіаційного захисту населення» Вінницької обласної ради.

Дисципліни викладання:

-          Обстеження та визначення стану здоров’я людини (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення);

-          Клінічне медсестринство у внутрішній медицині (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

 

 

 

Сивак Г.С

 

Сивак Галина Степанівна - викладач сестринської справи, зовнішній сумісник, заступник начальника госпіталю з медсестринської справи КНП «Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни» Вінницької обласної ради, Член Асоціації медичних сестер Вінницької області, магістр медсестринства

Дисципліни викладання:

- Менеджмент та лідерство в медсестринстві (медичні сестри бакалаври медсестринського відділення).

 

 

 

 

Бойко Н

 

Бойко Наталія Василівна – лаборант циклової комісії       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонюк Олена Юріївна

 

Антонюк Олена Юріївна - лаборант циклової комісії        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, на цикловій комісії сестринської справи працюють викладачі, які люблять свою професію незважаючи ні на які перепони, і гордяться, що вони є викладачами Вінницького медичного фахового коледжу  ім.акад.Д.К.Заболотного.

 

 

 

 

 

Другие материалы в этой категории: « ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН