Вінницький медичний фаховий коледж

Вінницький медичний фаховий коледж

В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне… Докладніше...
Сучасна база теоретичного навчання

Сучасна база теоретичного навчання

Реформа системи охорони здоров’я в Україні, перехід на принципи первинної медико-санітарної допомоги населенню та бюджетно-страхової… Докладніше...
Практична підготовка

Практична підготовка

Практичне навчання – головний компонент професійної підготовки майбутнього фахівця, важлива складова освітнього процесу, метою якого… Докладніше...
Знати, щоб вижити

Знати, щоб вижити

Рекомендована інформація до дій в умовах воєнного стану Знати щоб вижити Докладніше...
1 2 3 4 5

Пошук

ОГОЛОШЕННЯ

З 14.11.2022 р. по 19.11.2022 р. будуть проведені заходи внутрішньоколеджного контролю з метою перевірки стану організації навчально-виховної роботи на цикловій комісії санітарно-гігієнічних дисциплін.

З 07.11.2022 р. по 03.12.2022 р. будуть проведені заходи внутрішньоколеджного контролю з метою вивчення стану організації навчально-виховної роботи на медсестринському відділенні.

 

 

 

 

 

 

Адреса, телефони

 

contact

21037 м.Вінниця,
вул. Пирогова, 57

+38 0432 53 31 45

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ФЕЛЬДШЕРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

Оцените материал
(47 голосов)

Uriupa

Урюпа Наталія Іванівна – завідувач фельдшерським відділенням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Фельдшерське відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальністю 223 «Медсестринство, лікувальна справа», кваліфікація - фельдшер.

Освітній процес на фельдшерському відділенні  є складовою навчально-виховної діяльності, яку здійснює коледж в цілому. Його організація спрямована на модернізацію змісту навчання, в тому числі, впровадження компетентісного підходу до його формування, удосконалення методологічних підходів, створення сучасної системи інформаційного забезпечення, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації, формування особистості майбутнього фахівця.

Робота фельдшера - це надання кваліфікованої долікарської медичної допомоги хворому. Фельдшер повинен вміти діагностувати захворювання, надавати першу допомогу, вести амбулаторний прийом та обслуговувати виклики на дому, читати та аналізувати результати лабораторних аналізів, володіти методами реанімації, виконувати лікарські призначення, вміти проводити стерилізацію хірургічних інструментів, перев’язувального та шовного матеріалу і предметів догляду за хворими, надавати акушерську допомогу, забезпечувати медичну допомогу дітям в дитячих виховних закладах, виконувати протиепідемічні заходи, проводити санітарно-просвітню роботу серед хворих і населення і брати участь у диспансеризації населення.

Професія фельдшера найбільш наближена до професії лікаря. Як правило, фельдшер працює у службі швидкої допомоги. У його обов'язки входить надання першої допомоги людині, яка попала в аварію, катастрофу, раптово хворому тощо. Фельдшер проводить попередній огляд хворого (вимірює тиск, пульс тощо), встановлює первинний діагноз і на підставі цього діагнозу надає хворому необхідну медичну допомогу. Він вміє виконувати функції багатьох лікарів-спеціалістів: при необхідності вміє прийняти пологи, накласти шви на рану, вимити сірчану пробку з вуха, видалити чужорідне тіло з ока, надати першу допомогу при переломах, опіках тощо.

Image00001

Фельдшер повинен володіти знаннями:

 • з філософії, соціології, основ права в охороні здоров’я, соціальної медицини та організації охорони здоров’я;
 • з анатомії та фізіології людини, патоморфології та патофізіології, з медичної біології, мікробіології, медичної хімії;
 • Image00002основ латинської мови та медичної термінології;
 • фармакології та медичної рецептури;
 • клінічних ознак захворювань, методів діагностики, принципів лікування, профілактики;
 • основних положень догляду за пацієнтами;
 • обсягу та правил надання екстреної медичної допомоги;
 • основ профілактичної медицини, основ психології та міжособового спілкування, охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • державної та іноземної мов, норм ділового спілкування в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності.

Фельдшер повинен, застосовуючи знання:

 • проводити професійну діяльність в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню (у т.ч. надання екстреної допомоги);
 • формувати висновки для здійснення діагностично-лікувальної функції та аргументувати подальшу тактику ведення пацієнта;
 • проводити догляд за хворими на основі нормативно-правових, законодавчих актів України, рекомендацій  МОЗ України, діючих стандартів та протоколів діяльності;
 • здійснювати профілактичну, організаційно-методичну, технічну функції;
 • бути спроможним спілкуватися з пацієнтом та членами його родини, медичним персоналом державною мовою, сприяючи формуванню позитивного психологічного мікроклімату;
 • проводити профілактичну, санітарно-освітню та соціально-психологічну роботу серед населення;
 • критично оцінювати життєво-важливу соціальну інформацію, аргументовано сприяти здоровому способу життя.

Кваліфікація «фельдшер» призначається для роботи в міських і сільських фельдшерських пунктах, здоровпунктах, медпунктах та інших лікувально-профілактичних установах на посадах завідувача фельдшерського пункта, фельдшера, акушерки, медичної сестри.

Зокрема, посада фельдшера передбачена:

 • на станціях швидкої допомоги (фельдшер швидкої допомоги);
 • у здоровпунктах великих організацій (фельдшер здоровпункту);
 • у військових частинах;
 • на великих судах різного призначення і кораблях;
 • на залізничних станціях (фельдшер здоровпункту станції);
 • в аеропортах (фельдшер здоровпункту аеропорту);
 • на фельдшерських пунктах у селах.

Робота фельдшера пов'язана з високою відповідальністю. Адже від правильності діагнозу залежить і правильність призначеного лікування, а, отже, здоров'я і навіть нерідко життя хворого. Як і будь-яка професія, пов'язана з медичним обслуговуванням хворих, професія фельдшера вимагає від працівників таких рис, як витримка, терпіння, врівноваженість, уміння швидко приймати рішення у складній, нестандартній ситуації та умовах дефіциту часу. Для успішної роботи фельдшера важливим є також його зацікавлення медициною, постійна готовність прийти на допомогу людям.

У коледжі створені всі умови для успішного оволодіння студентами професійними знаннями: сучасні аудиторії, навчальні кімнати та тренажерні кабінети, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання. Під час проведення навчальних занять широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. 

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Image00008

Image00009

Наші випускники підготовлені до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Більшість з них працює сьогодні в міських і районних лікувально-профілактичних закладах на первинних посадах фельдшера.

Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Вінницької області. Ми дбаємо про те, щоб майбутні фельдшери в стінах медичного коледжу зростали не лише професійно, але й стали носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.

Image00010

Image00011

Image00012

Image00013

Image00014

 

Другие материалы в этой категории: АКУШЕРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ »